Ispitivanje motornih vozila

120.00 kn210.00 kn

Autor: Đorđe Šilić
Tematsko područje: motorna vozila
Broj stranica: 194
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2010
ISBN: 978-953-7716-11-0
Kvalitativne značajke
  • Opći karakter knjige: stručna
  • Podrška lakoj primjeni: priručnik. primjeri
  • Prvenstveni čitatelji: studenti, osoblje na održavanju vozila, ostali

Knjiga Ispitivanje motornih vozila prilagođena je programu koji obuhvaća istoimeni predmet na studiju Održavanje motornih vozila Veleučilišta u Velikoj Gorici, kao nastavna literatura za praćenje predavanja i vježbi koji se slušaju u četvrtom semestru – nakon što su studenti apsolvirali gradivo obrađeno kroz predmete Motori s unutarnjim izgaranjem i Motorna vozila. Koristit će ne samo studentima strojarskih visokih škola i fakulteta, već će poslužiti i kao prikladna literatura u praksi – kao priručnik.

Knjiga daje sažeti prikaz suvremenih metoda ispitivanja motornih vozila, te opisuje osnovna svojstva uređaja i opreme koja se pritom koristi. Dva su bitna čimbenika utjecala na pisanje knjige – prvi je nedostatak stručne literature sukladne nastavnom programu predmeta, a drugi potreba dizanja razine znanja u poznavanju suvremenih stručnih rješenja u ispitivanju motornih vozila. Primjena novih tehnologija u ispitivanju motornih vozila, odnosno njihovih sastavnica, vrlo je izražena, pa se zaposleni na organizaciji održavanja voznih parkova, u servisima, odnosno svi koji se u svom redovitom poslu bave ispitivanjem i provjerom ispravnosti motornih vozila moraju brzo prilagođavati novim zahtjevima struke. Sve to može biti lakše i sigurnije uz poznavanje opće teorije ispitivanja motornih vozila, postojećih zakonskih obveza, ali i konstrukcije i principa rada uređaja koji se koriste u poslovima ispitivanja.

Knjiga je podijeljen na tri dijela. U prvom, uz kraći uvod o osnovnim principima mjerenja i sustavu mjernih jedinica, dan je temeljni prikaz mjerenja mehaničkih veličina električnim putem. Pritom su u poglavlju o senzorima – tehničkim elementima (elektronike, strojarstva itd.) – prikazani poglavito oni koji se koriste kao sastavnice mjernih lanaca u poslovima ispitivanja različitih performansi i karakteristika motornih vozila.  Međutim, senzori koji imaju identičnu konstrukciju i sličnu funkciju, ali bitno drukčiju misiju, koji se pojavljuju kao sastavnice suvremenih automobila da ih učine sigurnijim, udobnijim i ekonomičnijim, pa i pouzdanijim – gradivo su drugih predmeta Veleučilišta Velika Gorica.

U drugom dijelu priručnika, nakon osnovne teorije i uobičajene klasifikacije ispitivanja cijelog automobila, dan je prikaz ispitivanja njegovih glavnih sastavnica, motora i prijenosa snage (transmisije), te najčešća eksploatacijska ispitivanja – ispitivanja parametara stabilnosti, buke, vibracija, udobnosti i kočenja.
U trećem dijelu knjige, u obliku sedam različitih priloga, prikazani su primjeri obavljenih ispitivanja i izračuni koje studenti obrađuju kroz vježbe tijekom nastave

Obriši
SKU: K016 Kategorija:
Skip to content