Suradnja

U skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i temeljem dobivenih dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Veleučilište Velika Gorica ustrojava i izvodi stručne dodiplomske studije u trajanju 3 godine i specijalističke stručne studije u trajanju jedne i/ili dvije godine iz područja tehničkih i društvenih znanosti. Veleučilište punu pozornost posvećuje ostvarivanju Bolonjskog procesa u izvođenju stručnih studija, kako u pogledu kvalitete nastave tako i stavljanjem studenta u centar obrazovnog procesa. Pri tome se od prvih dana ustrojavanja Veleučilišta posebna pozornost posvećivala pitanju sinergije između broja i vrste kadrova koji se obrazuju na Veleučilištu te potrebe tržišta rada. Svijest o važnosti suradnje s gospodarstvenicima i prijenosa stručnog znanja utjelovljena je i u našim studijskim programima.

Zbog toga na Veleučilištu pored teorijske nastave velik udio u programu obrazovanja ima praktična nastava. Tako su tijekom svakog semestra uvedene popratne vježbe, a gotovo cijeli peti semestar studenti provode u gospodarstvu – suradničkoj instituciji, tvrtki ili organizaciji obavljajući svoju praksu. Takav pristup daje studentu mogućnost da pokaže poslodavcu svoju kvalitetu, a poslodavcu uvid u njegov rad. Time se povećava mogućnost njihova zapošljavanja po završetku studija.

Pored visokoobrazovnih studijskih programa, Veleučilište organizira stručne i znanstvene skupove iz područja matične djelatnosti, ustrojava i provodi programe stalnog i cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja (“Life Long Learning”) stručnjaka iz područja zaštite i spašavanja, kriznog upravljanja, informatike, ekologije, poslovanja, pirotehnologije, humanitarnog razminiranja i rukovanja eksplozivnim tvarima. Sve to nebi bilo moguće bez suradnje i čvrste povezanosti i razmjene znanja s našim suradnim ustanovama – gospodarstvenicima, institutima, državnim ustanovama i organizacijama i drugim pravnim osobama.

U nastavku su dane samo neke od naših suradnih ustanova s kojima razvijamo i realiziramo različite stručne i znanstvene projekte, u kojima se izvodi stručna praksa ili čiji stručnjaci sudjeluju u realizaciji dijela praktične nastave:

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (Sarajevo)

Hrvatski Crveni križ

kontrola

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

Zrakoplovno-tehnički centar Velika Gorica

TOKIĆ d.o.o./TEC – Tokić Edukacijski Centar, Zagreb

Centar za vozila Hrvatske d.d. Velika Gorica

DOK-ING d.o.o., Zagreb

Auto Gašparić d.o.o. Staro Čiče, Vukovina

Obrazovni centar Porsche Croatia, Zagreb

Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Nastavni zavod za javno zdravstvo  „Dr. Andrija Štampar“

„Essilor“ d.o.o., Hrvatska

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Ravnateljstvo civilne zaštite – MUP

Hrvatska vatrogasna zajednica

HGSS

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Croatia Airlines

Auto Hrvatska Autoservisi d.o.o., Zagreb

Skip to content