Suradnja

U skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i temeljem dobivenih dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Veleučilište Velika Gorica ustrojava i izvodi stručne dodiplomske studije u trajanju 3 godine i specijalističke stručne studije u trajanju jedne i/ili dvije godine iz područja tehničkih i društvenih znanosti. Veleučilište punu pozornost posvećuje ostvarivanju Bolonjskog procesa u izvođenju stručnih studija, kako u pogledu kvalitete nastave tako i stavljanjem studenta u centar obrazovnog procesa. Pri tome se od prvih dana ustrojavanja Veleučilišta posebna pozornost posvećivala pitanju sinergije između broja i vrste kadrova koji se obrazuju na Veleučilištu te potrebe tržišta rada. Svijest o važnosti suradnje s gospodarstvenicima i prijenosa stručnog znanja utjelovljena je i u našim studijskim programima.

Zbog toga na Veleučilištu pored teorijske nastave velik udio u programu obrazovanja ima praktična nastava. Tako su tijekom svakog semestra uvedene popratne vježbe, a gotovo cijeli peti semestar studenti provode u gospodarstvu – suradničkoj instituciji, tvrtki ili organizaciji obavljajući svoju praksu. Takav pristup daje studentu mogućnost da pokaže poslodavcu svoju kvalitetu, a poslodavcu uvid u njegov rad. Time se povećava mogućnost njihova zapošljavanja po završetku studija.

Pored visokoobrazovnih studijskih programa, Veleučilište organizira stručne i znanstvene skupove iz područja matične djelatnosti, ustrojava i provodi programe stalnog i cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja (“Life Long Learning”) stručnjaka iz područja zaštite i spašavanja, kriznog upravljanja, informatike, ekologije, poslovanja, pirotehnologije, humanitarnog razminiranja i rukovanja eksplozivnim tvarima. Sve to nebi bilo moguće bez suradnje i čvrste povezanosti i razmjene znanja s našim suradnim ustanovama – gospodarstvenicima, institutima, državnim ustanovama i organizacijama i drugim pravnim osobama.

U nastavku su dane samo neke od naših suradnih ustanova s kojima razvijamo i realiziramo različite stručne i znanstvene projekte, u kojima se izvodi stručna praksa ili čiji stručnjaci sudjeluju u realizaciji dijela praktične nastave:

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (Sarajevo)

Hrvatski Crveni križ

kontrola

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

KING ICT d.o.o.

Skip to content