Suradnja

Veleučilište posebnu pozornost posvećuje pitanju sinergije između broja i vrste kadrova koji se obrazuju na Veleučilištu te potrebe tržišta rada, a u skladu s navedenim, svijest o važnosti suradnje s gospodarstvenicima i prijenosa stručnog znanja utjelovljena je i u našim studijskim programima.

Veleučilište organizira i stručne i znanstvene skupove iz područja matične djelatnosti, ustrojava i provodi programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja, a sve to ne bi bilo moguće bez suradnje i čvrste povezanosti i razmjene znanja s našim suradnim ustanovama – gospodarstvenicima, institutima, državnim ustanovama i organizacijama i drugim pravnim osobama.

U nastavku su dane samo neke od naših suradnih ustanova s kojima razvijamo i realiziramo različite stručne i znanstvene projekte, u kojima se izvodi stručna praksa ili čiji stručnjaci sudjeluju u realizaciji dijela praktične nastave:

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (Sarajevo)

Hrvatski Crveni križ

kontrola

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

KING ICT d.o.o.

„Essilor“ d.o.o., Hrvatska

Auto Gašparić d.o.o. Staro Čiče, Vukovina

Centar za vozila Hrvatske d.d. Velika Gorica

Croatia Airlines – Tehnika

DOK-ING d.o.o., Zagreb

HGSS

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Nastavni zavod za javno zdravstvo  „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb

Obrazovni centar Porsche Croatia, Zagreb

Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

mup

Ravnateljstvo za civilnu zaštitu – MUP

TOKIĆ d.o.o./TEC – Tokić Edukacijski Centar, Zagreb

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

www.zzjz-zz.hr/

Zrakoplovno-tehnički centar Velika Gorica

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Skip to content