Vijesti

2016 / Zaprimaju se prijave za upise

Zaprimaju se prijave za upise

13.06.2016

Dragi budući i sadašnji studenti,
započelo je zaprimanje prijava za upise na studije na Veleučilištu Velika Gorica.

Sve o upisima možete doznati u nastavku:

U nastavku donosimo:
– Odluku o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis studenata u prvi semestar preddiplomskih stručnih studija akademske 2016./2017. godine
– Odluku o provedbi razredbenog postupka za upis studenata u prvi semestar specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017. godini.


 

Na temelju članka 37. stavak 1. i članka 67. stavak 1.Statuta Veleučilišta Velika Gorica, članka 30., stavka 2. i članka 37. Pravilnika o studiju, Stručno vijeće Veleučilišta donosi

O D L U K U

O UVJETIMA UPISA, RAZREDBENOM POSTUPKU I UPISNIM KVOTAMA

ZA UPIS STUDENATA U PRVI SEMESTAR PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA AKADEMSKE GODINE 2016./2017.

 

UVJETI UPISA

 1. Za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta mogu se natjecati pristupnici koji su završili najmanje četverogodišnji srednjoškolski program.
 2. Izuzetno, u slučaju nemogućnosti popune slobodnih upisnih mjesta, u zadnjem jesenskom razredbenom roku mogu se natjecati i pristupnici sa završenim trogodišnjim srednjoškolskim programom.
 3. Upis pristupnika se provodi na temelju provedenog razredbenog postupka, posebno za redovite, a posebno za izvanredne studije:
 • Očna optika – redovni, izvanredni,
 • Upravljanje u kriznim uvjetima – redovni, izvanredni,
 • Održavanje motornih vozila – redovni, izvanredni,
 • Održavanje zrakoplova – redovni, izvanredni,
 • Održavanje računalnih sustava – redovni, izvanredni.
 1. Pristupnici stječu pravo upisa temeljem mjesta na rang listi unutar broja slobodnih upisnih mjesta na svakom razredbenom postupku, uz uvjet da su na razredbenom postupku ostvarili najmanje:
 • 600 bodova za preddiplomski stručni studij Očna optika;
 • 500 bodova za preddiplomski stručni studij Upravljanje u kriznim uvjetima;
 • 500 bodova za preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava;
 • 450 bodova za preddiplomski stručni studij Održavanje motornih vozila;
 • 450 bodova za preddiplomski stručni studij Održavanje zrakoplova.
 1. Za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta mogu se natjecati i pristupnici koji nisu državljani Republike Hrvatske. Ukoliko temeljem mjesta na rang listi steknu pravo upisa u 1. semestar preddiplomskih stručnih studija, tim će pristupnicima biti omogućen uvjetni upis na Veleučilište Velika Gorica.
 2. Uvjetno upisani strani državljani obavezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije. Troškove priznavanja snosi Veleučilište Velika Gorica.
 3. Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima podnosi se Agenciji za odgoj i obrazovanje (http://www.azoo.hr).
 4. Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr).
 5. Nakon dobivanja rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, upis na preddiplomske stručne studije postaje pravovaljan.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

 1. Razredbeni postupak je isti za sve studije i provodi se:
 • izravno putem Veleučilišta, bez uključivanja Središnjeg prijavnog ureda (Lipanjski – Srpanjski – Rujanski ciklus)
 • preko Središnjeg prijavnog ureda uz suradnju Veleučilišta (Srpanjski ciklus).
 1. Razredbeni postupak putem Središnjeg prijavnog ureda obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature.
 2. Razredbeni postupak koji se provodi izravno na Veleučilištu obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature i pristupnike koji nemaju položenu državnu maturu ili ispit državne mature.
 3. Pristupnicima koji se prijavljuju putem Središnjeg prijavnog ureda razredbenim postupkom se valorizira opći uspjeh u srednjoj školi (OU) – 40% bodova i uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature (UDM) – 60% bodova.
 4. Pristupnicima koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a prijavljuju se izravno na Veleučilište, razredbenim postupkom se valorizira prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama srednje škole (OUG) – 40% bodova i uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature (UDM) – 60% bodova.
 5. Predmeti obveznog dijela državne mature ili ispita državne mature polažu se na osnovnoj razini.
 6. Ukoliko pristupnik položi obvezni predmet na višoj razini, tada se njegov uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature u sklopu razredbenog postupka valorizira umnoškom s faktorom korelacije (KF) koji iznosi KF = 1,6 za svaki onaj predmet koji je položen na višoj razini. Faktor korelacije za predmete koji su položeni na državnoj maturi ili ispitu državne mature na osnovnoj razini iznosi KF = 1.
 7. Razredbenim postupkom pristupnicima se uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature valorizira iz nastavnih predmeta Matematika (P1) – 25% bodova, Hrvatski jezik (P2) – 20% bodova, Strani jezik (P3) – 15% bodova.
 8. Pristupnicima koji nisu položili državnu maturu ili ispit državne mature, razredbenim postupkom putem Veleučilišta valorizira se prosječna ocjena općeg uspjeha po godinama u srednjoj školi (OUG) i ocjene na maturi (OUM) – 40% bodova te uspjeh u srednjoj školi iz nastavnih predmeta: Matematika (P1) – 25% bodova, Hrvatski jezik (P2) – 20% bodova, Strani jezik (P3) – 15% bodova.
 9. Za strane državljane umjesto Hrvatskog jezika valorizira se materinji jezik.
 10. Nastavnim predmetima koji se valoriziraju razredbenim postupkom dodjeljuje se težinski faktor jednak ocjeni na državnoj maturi ili ispitu državne mature (P1, P2, P3) odnosno prosječnoj ocjeni tijekom srednje škole (P1, P2, P3), zaokruženo na dvije decimale.
 11. Općem uspjehu u srednjoj školi dodjeljuje se težinski faktor jednak prosječnoj ocjeni svih predmeta tijekom srednje škole (OU), zaokruženo na dvije decimale.
 12. Općem uspjehu po godinama dodjeljuje se težinski faktor jednak prosječnoj ocjeni općeg uspjeha tijekom srednje škole (OUG), zaokruženo na dvije decimale.
 13. Ocjeni mature za pristupnike koji nisu polagali državnu maturu dodjeljuje se težinski faktor jednak ocjeni mature (OM).
 14. Općem uspjehu iz srednje škole za pristupnike koji nisu polagali državnu maturu dodjeljuje se težinski faktor (OUM) jednak prosječnoj ocjeni prosjeka općeg uspjeha svih godina srednje škole i ocjene mature.
 15. Ukupan broj bodova pristupnika koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda, računa se po formuli:
  (5 * P1 * KF + 4 * P2 * KF + 3 * P3 * KF + 8 * OU)*10 + DB.
 1. Ukupan broj bodova pristupnika koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a prijavljuju se izravno putem Veleučilišta, računa se po formuli:
  (5 * P1 *KF + 4 * P2 * KF + 3 * P3 *KF + 8 * OUG)*10 + DB.
 2. Ukupan broj bodova pristupnika koji nisu polagali državnu maturu ili ispit državne mature računa se po formuli:
  (5 * P1 + 4 * P2  + 3 * P3 + 8 * (OUG + OUM) /2 )*10 + DB.
 3. Pristupnici koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na natjecanju na državnoj ili međunarodnoj razini ili su ostvarili status kategoriziranog sportaša prve ili druge kategorije ostvaruju dodatnih 150 bodova (DB).
 4. Pristupnici koji se natječu za izvanredne preddiplomske stručne studije (osim za preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava) i imaju priznata usavršavanja ili radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne (1) godine iz područja studija koji upisuju, ostvaruju dodatnih 150 bodova (DB).
 5. Pristupnici koji se natječu za upis na izvanredni preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava mogu ostvariti dodatnih 150 bodova (DB) ukoliko imaju priznata usavršavanja iz područja studija koji upisuju ili prilože dokaz (potvrdu poslodavca) o radnom iskustvu u trajanju od najmanje jedne (1) godine iz područja studija koji upisuju, a koje su stekli najviše u nazad godinu dana prije podnošenja prijave za upis na Veleučilište Velika Gorica.
 6. Za preddiplomski stručni studij Očna optika, pristupnicima koji su u srednjoj školi stekli zvanje tehničara očne optike, a nisu ostvarili dodatnih 150 bodova na temelju točke 28. ili 29., dodaje se dodatnih 150 bodova (DB).
 7. Za preddiplomski stručni studij Održavanje zrakoplova, pristupnicima koji su u srednjoj školi stekli zvanje zrakoplovnog tehničara, a nisu ostvarili dodatnih 150 bodova na temelju točke 28.ili 29., dodaje se dodatnih 150 bodova (DB).
 8. Pristupnici mogu ostvariti najviše 150 dodatnih bodova (DB).
 9. Za pristupnike koji nisu polagali državnu maturu ili ispit državne mature te za pristupnike koji su položili sve predmete na državnoj maturi ili ispitu državne mature na osnovnoj razini, maksimalno mogući broj bodova (bez dodavanja dodatnih bodova) može iznositi 1000.
 10. Za pristupnike koji su položili sve predmete na državnoj maturi ili ispitu državne mature na višoj razini, maksimalno mogući broj bodova (bez dodavanja dodatnih bodova) može iznositi 1360.
 11. Nakon dodavanja dodatnih bodova, ukupan broj bodova može prijeći maksimalnu vrijednost od 1000, odnosno 1360 bodova.

 

TERMINI RAZREDBENIH POSTUPAKA I UPISA NA VELEUČILIŠTE

 1. Termini razredbenih postupaka izravno preko Veleučilišta Velika Gorica za upis u akademskoj godini 2016./2017. su sljedeći:
Upisni ciklus Prijam prijava Objava rezultata Upis pristupnika
Lipanjski 10. svibnja do
24. lipnja 2016.
28. lipnja 2016. od 30. lipnja do 8. srpnja 2016.
Srpanjski od 11. srpnja do
19. srpnja 2016.
21. srpnja 2016. od 25. srpnja do 29. srpnja 2016.
Rujanski od 29. kolovoza do 13. rujna 2016. 15. rujna 2016. od 19. rujna do 24. rujna 2016.

 

 1. Termini razredbenih postupaka izravno preko Središnjeg prijavnog ureda (SPU) i upis na Veleučilište Velika Gorica u akademskoj godini 2016./2017. su sljedeći:
 • polaganje ispita putem SPU sukladno rokovima u Kalendaru Državne mature i ispita državne mature,
 • objava konačnih rang lista od strane SPU 18. srpnja 2016.,
 • upis pristupnika na Veleučilište od 19. srpnja 2016. do 23. srpnja 2016.
 1. Rang liste za upis pristupnika izravno preko Veleučilišta objavljuju se na oglasnoj ploči i na web stranici Veleučilišta u roku od jednog radnog dana po isteku i zaključenja roka za prijavu pristupnika za upis. Zaključenje roka za prijavu pristupnika obavlja predsjednik povjerenstva za razredbeni postupak neposredno po isteku roka za prijavu utvrđivanjem ukupnog broja prijavljenih pristupnika po pojedinim studijima (posebno redovni, posebno izvanredni). Pristupnici mogu uložiti prigovor dekanu Veleučilišta na svaku objavljenu rang listu u pisanom obliku preporučeno putem pošte ili preko Studentske referade Veleučilišta u roku od 24 sata od njezinog objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Veleučilišta.
 2. Upis se obavlja po rang listama (posebno redoviti, posebno izvanredni) za pojedini studij do ispunjenja upisne kvote, odnosno popune slobodnih upisnih mjesta za pojedini studij objavljene na web stranici Veleučilišta. Prednost pri upisu imaju pristupnici s većim brojem bodova.
 3. Pristupnici koji ostvare dovoljan broj bodova, ali se nalaze na rang listi ispod broja slobodnih upisnih mjesta, stavljaju se na listu čekanja do zaključenja svakog pojedinog upisnog roka.

 

UPISNE KVOTE NA VELEUČILIŠTU

 1. Na Veleučilištu se utvrđuju upisne kvote za pojedini preddiplomski stručni studij posebno za redovite, a posebno za izvanredne studije.
 2. Upisne kvote se utvrđuju posebno za razredbene cikluse koji se provode izravno putem Veleučilišta i posebno za razredbeni ciklus putem Središnjeg prijavnog ureda.
 3. Upisne kvote za Rujanski ciklus su jednake broju slobodnih mjesta nakon Lipanjskog i nakon Srpanjskog razredbenog ciklusa.
 4. Nakon popune upisne kvote ili slobodnih upisnih mjesta za pojedini studij u pojedinim ciklusima razredbenog postupka, na kraju tog razredbenog ciklusa završava se razredbeni postupak za taj studij.
 5. Za studij u kojem nije postignuta popuna upisnih kvota ili popuna slobodnih upisnih mjesta, otvara se Rujanski ciklus razredbenog postupka.
 1. U svakom ciklusu razredbenog postupka, pristupnici podnose prijave i ulaze u natjecanje za preostala slobodna mjesta na pojedinom studiju.
 2. Ukupne upisne kvote za redovne i izvanredne preddiplomske stručne studije (redoviti i izvanredni studenti studiraju uz plaćanje školarina) za sva četiri ciklusa:
Red. broj Naziv preddiplomskog stručnog studija Ukupna upisna kvota

Redovni

studij

Izvanredni

studij

1. Očna optika 35 25
2. Upravljanje u kriznim uvjetima 90 90
3. Održavanje motornih vozila 40 20
4. Održavanje zrakoplova 40 20
5. Održavanje računalnih sustava 90 60

 

 1. Upisne kvote za Lipanjski razredbeni ciklus, redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studiji (redoviti i izvanredni studenti studiraju uz plaćanje školarina), bez državne mature:
Red. broj Naziv preddiplomskog stručnog studija Upisna kvota preko VVG-a

Redovni

studij

Izvanredni

studij

1. Očna optika 0 15
2. Upravljanje u kriznim uvjetima 25 60
3. Održavanje motornih vozila 5 5
4. Održavanje zrakoplova 5 5
5. Održavanje računalnih sustava 25 40

 

Upisne kvote za Srpanjski razredbeni ciklus, redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij, preko SPU:

Red. broj Naziv preddiplomskog stručnog studija Upisna kvota preko SPU

Redovni

studij

Izvanredni

studij

1. Očna optika 35 10
2. Upravljanje u kriznim uvjetima 65 30
3. Održavanje motornih vozila 35 15
4. Održavanje zrakoplova 35 15
5. Održavanje računalnih sustava 65 20

 

 1. Upisne kvote za Srpanjski i Rujanski razredbeni ciklus izravno putem Veleučilišta objavljuju se na početku svakog novog ciklusa na web stranici Veleučilišta, a sukladne su slobodnom broju upisnih mjesta.
 2. Upisne kvote preko Središnjeg prijavnog ureda se mogu povećati u slučaju slobodnih mjesta nakon Lipanjskog razredbenog ciklusa, a bit će dostavljene Središnjem prijavnom uredu prije objave konačnih rezultata ispita državne mature.
 3. Ova Odluka stupa na snagu nadnevkom objave na web stranicama Veleučilišta.

 


 

Na temelju članka 37. i članka 67., stavka 2. Statuta Veleučilišta Velika Gorica te članka 37. Pravilnika o studiju, Stručno vijeće Veleučilišta donosi

O D L U K U

O PROVEDBI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS STUDENATA U PRVI SEMESTAR

SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI

 

 1. Razredbeni postupak se provodi za stjecanje prava na upis na specijalističke diplomske stručne studije KRIZNI MENADŽMENT, UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM SUSTAVIMA I PROCESIMA i INFORMACIJSKI SUSTAVI.
 2. Razredbenim postupkom utvrđuje se rang-lista za upis posebno za redovni i posebno za izvanredni studij.
 3. Razredbenim postupkom se valorizira prosječna ocjena položenih ispita (PS) na prethodno završenom studiju.
 4. Prosječna ocjena položenih ispita izračunava se temeljem odgovarajućeg službenog dokumenta visokog učilišta na kojem je kandidat završio prethodni studij i iskazuje se na dvije decimale.
 5. Ukupan broj bodova kandidata računa se po formuli: 200 * PS i iskazuje se na dvije decimale.
 6. Maksimalan broj bodova pojedinog kandidata iznosi 1000.
 7. Rang-liste za upis objavljuju se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Veleučilišta u roku od jednog radnog dana po isteku i zaključenja roka za prijavu kandidata za upis.
 8. Kandidati mogu uložiti prigovor dekanu Veleučilišta na svaku objavljenu rang listu u pisanom obliku preporučeno putem pošte ili preko Studentske referade Veleučilišta u roku od 24 sata od njezinog objavljivanja na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Veleučilišta.
 9. Upis se obavlja po rang-listama (redovni/izvanredni) za pojedini studij do ispunjenja upisne kvote za pojedini studij objavljene u natječaju. Prednost pri upisu imaju kandidati s većim brojem bodova, a minimalni broj bodova za upis je 450 bodova.
 10. Kandidati koji ostvare manje od 450 bodova stavljaju se na listu čekanja do zaključenja zadnjeg redovnog upisnog roka.
Skip to content