Vijesti

2024 / Javno predavanje Marjane Kuliš, prof.

Javno predavanje Marjane Kuliš, prof.

26.02.2024

Pozivamo sve zainteresirane studente i nastavnike da dođu na javno predavanje na temu “Domena, nultočke i predznaci funkcija” koje će se održati u subotu, 09. ožujka 2024. godine u 15:00 sati, u dvorani E na Veleučilištu Velika Gorica.
Predavanje će održati Marjana Kuliš, profesor matematike.

Kolegij Matematika 2, na studiju Održavanje računalnih sustava, započinje analiziranjem funkcija na skupu realnih brojeva u skup realnih brojeva zadanih formulom.
Na javnom predavanju će se obraditi uvod u spomenutu analizu, a to su domena, nultočke i predznaci funkcija kroz odabrane primjere i zadatke.

Skip to content