Vijesti

2021 / Natječaj za izbor u nastavna zvanja i radna mjesta

Natječaj za izbor u nastavna zvanja i radna mjesta

22.09.2021

NATJEČAJ
za izbor u:
I. Nastavno zvanje i radno mjesto:

1. Viši predavač (40 sati tjedno), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti – 1 izvršitelj/ica

II. Naslovno nastavno zvanje bez zasnivanja radnog odnosa

1. Profesor visoke škole, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti – 1 izvršitelj/ica

2. Predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju računarstvo – više izvršitelja
Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola (Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 20/12, 85/13, 4/15); služiti se hrvatskim jezikom u govoru i pismu; izvoditi nastavu na engleskom jeziku.
Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektronskom obliku i sljedeću dokumentaciju:
– životopis s podacima o nastavnom i stručnom radu,
– popis radova i radove relevantne za izbor u zvanje,
– presliku odgovarajuće diplome ili rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koju je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH,
– presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
– odluku o prethodnom izboru u zvanje,
– dokaz o radnom iskustvu (u obliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO),
– ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka 5, 10410 Velika Gorica, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Iznimno, zbog epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj izazvane COVID-19, prijave za ovaj natječaj primamo i elektroničkim putem. Skeniranu dokumentaciju pristupnici mogu poslati putem e-pošte na adresu kadrovska@vvg.hr.

Veleučilište Velika Gorica

Skip to content