Vijesti

2020 / Poziv za prijavu radova za posebno izdanje znanstvenog časopisa Annals of Disaster Risk Sciences posvećeno kriznom upravljanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

Poziv za prijavu radova za posebno izdanje znanstvenog časopisa Annals of Disaster Risk Sciences posvećeno kriznom upravljanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

30.04.2020

U svijetu pogođenom pandemijom bolesti COVID-19 do izražaja kao nikad do sada dolaze vještine i znanja upravljanja kriznim situacijama. Pandemija je utjecala na društvo i zajednice na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Mijenjaju se globalni međunarodni odnosi, ulazimo u razdoblje recesije i ekonomske neizvjesnosti. Sve razine društvenih aktivnosti na neki su način pogođene mjerama borbe protiv širenja zaraze. Zdravstveni sustavi, obrana i sigurnost, javna uprava, obrazovanje, turizam, proizvodnja i trgovina, kultura, znanost i druga područja nalaze se pred jedinstvenim izazovima.

Od znanstvene zajednice očekuje se mnogo, ne samo u izravnoj borbi protiv virusa, nego i u svim drugim aspektima ljudskih aktivnosti. S time na umu, pozivamo sve istraživače i praktičare da prijave svoje rukopise za posebno izdanje časopisa Annals of Disaster Risk Sciences posvećeno kriznom upravljanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19. Neke od predloženih tema su:

  • Analiza rizika i krizno upravljanje prirodnim katastrofama u vrijeme pandemije
  • Analiza rizika i krizno upravljanje u javnom zdravstvu u vrijeme pandemija
  • Analiza rizika, krizno upravljanje i posljedice pandemije u očuvanju okoliša i globalnim klimatskim promjenama
  • Analiza rizika, krizno upravljanje i posljedice pandemije u turizmu
  • Analiza rizika, krizno upravljanje i utjecaj pandemije na sigurnost društva
  • Analiza rizika, krizno upravljanje i utjecaj pandemije na financijski sektor i poslovanje
  • Primjena informacijskih tehnologija u analizi rizika i kriznom upravljanju u vrijeme pandemije

 

Rukopisi se prijavljuju preko on-line platforme za prijavu, recenziju i objavu radova https://ojs.vvg.hr/index.php/adrs

Svi rukopisi trebaju biti pisani na engleskom jeziku i u skladu s uputama za autore koje se nalaze na platformi za prijavu. Nakon što uredništvo ocijeni da je rukopis prihvatljiv, šalje se u anonimni recenzentski postupak u kojem sudjeluju najmanje dva međunarodna recenzenta.

Na temelju preporuke recenzenata, uredništvo donosi odluku o prihvaćanju i kategorizaciji rada.

Rok za predaju radova je 1. rujna 2020. g.

 

Skip to content