Mobilnost

Međunarodna suradnja veleučilišta

Erasmus+ za osoblje

Mobilnost osoblja podrazumijeva odlazak na inozemnu visokoškolsku ustanovu u svrhu poučavanje i/ili osposobljavanja.

Razdoblja poučavanja omogućuje nastavnom osoblju Veleučilišta poučavanje u partnerskoj visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu. Mobilnost se može odvijati u bilo kojem području studija/akademskoj godini. Na Natječaj na Veleučilištu mogu se javiti stalno zaposleni nastavnici. Trajanje aktivnosti je od 2 dana do 2 mjeseca (ne računa se vrijeme putovanja). Aktivnost poučavanja u svim slučajevima mora obuhvaćati najmanje 8 sati poučavanja tjedno.

Razdoblje osposobljavanja podržava stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta u obliku osposobljavanja u inozemstvu (osim konferencija) i razdoblja promatranja/osposobljavanja u partnerskoj visokoškolskoj ustanovi ili u drugoj relevantnoj organizaciji u inozemstvu. Trajanje aktivnosti je od 2 dana do 2 mjeseca (ne računa se vrijeme putovanja). Tijekom razdoblja provedenog u inozemstvu mogu se kombinirati aktivnosti poučavanja i osposobljavanja.

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja regulirana je važećim Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti (pdf)

Kako se prijaviti na mobilnost

Nastavno i nenastavno osoblje prijavljuje se na Natječaj koji Veleučilište objavljuje na web stranicama.

Za prijavu na Natječaj potrebno je:

  • ispuniti prijavni obrazac (dostupan na internom webu),
  • u sklopu prijavnog obrasca učitati ovjeren i potpisan ugovor o mobilnosti osoblja za održavanje nastave/usavršavanje. Ugovor treba ovjeriti prihvatna ustanova i potpisati ga prijavitelj
  • životopis na engleskom jeziku,
  • potpisana suglasnost nadređenog za odsutstvo kandidata radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti

Obrasci ugovora i suglasnosti.

 

Odabir kandidata i objava rezultata

Odabir kandidata provest će Povjerenstvo za odabir kandidata na Veleučilištu Velika Gorica.

U slučaju prijave više kandidata, prednost za dodjelu financijske potpore imat će kandidati koji prvi put odlaze na mobilnost u okviru programa Erasmus i Erasmus+ te koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus i Erasmus+.

Prijavljeni kandidati ocjenjivat će se i prema sljedećim kriterijima:

  1. kvaliteta programa opisanog u ugovoru o mobilnosti osoblja,
  2. doprinos Veleučilištu Velika Gorica,
  3. dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti,
  4. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu.

Rezultati se objavljuju na službenim internetskim stranicama Veleučilišta Velika Gorica po završetku svakog kruga Natječaja. Izabrani kandidati obavještavaju se o rezultatima putem elektroničke pošte. Odbijeni kandidati bit će pismeno putem elektroničke pošte obaviješteni o razlozima odbijanja. Ukoliko postoje uvjeti formirati će se „lista čekanja“.

Kandidati koji odustanu od realizacije mobilnosti ne svrstavaju se u skupinu odbijenih Kandidata.

Izabrani kandidati sklopit će sa Veleučilištem Velika Gorica Ugovor o financijskoj potpori u svrhu boravka na inozemnoj ustanovi. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (zero-grant staff) jer se na njih primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus financijsku potporu.

Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Natječaja.

 

Financijska potpora

Veleučilište će financirati mobilnost u trajanju do najviše 7 dana (uključuje do 2 dana putovanja). Mobilnost može trajati i duže ako je tako ugovoreno s inozemnom ustanovom (zero grant).

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj, uz uvjet da mu je prijava prihvaćena, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na zero-grant staff se primjenjuju sva pravila kao i za (ne)nastavno osoblje koje će primiti Erasmus+ financijsku potporu.

Iznosi financijske potpore određeni su od strane EK i podijeljeni na potporu za životne troškove i iznos putnih troškova koji se izračunava temeljem udaljenosti koristeći Distance calculator.

Posebne kategorije u mobilnostima osoblja: Osoba koja spada u posebnu kategoriju potencijalnog sudionika čije je fizičko, psihičko ili zdravstveno stanje takvo da njegovo/njezino sudjelovanje u projektu/aktivnosti mobilnosti ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore. Za dodatnu potporu potrebno je poslati posebnu prijavu Agenciji za mobilnost.

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.

Trenutačno je aktivan projekt KA131 iz 2021. g. Nacionalni iznosi financijske potpore objašnjeni su u dokumentu (pdf) Agencije za mobilnost i programe EU.

Skip to content