Održavanje motornih vozila

Pročelnik studija: dr. sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl. ing.

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila

Kratica: bacc. ing. mech.

Način studiranja: redovni studij, izvanredni studij

Broj mjesta: 35 redovitih i 35 izvanrednih

Trajanje studijskog programa: 6 semestara (3 godine)

Broj bodova stečeno tijekom završetka studija: 180 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij: Završeno srednje četverogodišnje obrazovanje ili jednakovrijedno srednje stručno obrazovanje u Hrvatskoj, odnosno, u inozemstvu.

Program studija i stečeno zvanje

Studij je namijenjen obrazovanju stručnjaka za organizaciju i provedbu tehnologije održavanja motornih vozila. Završetkom studija prvostupnici stječu potrebne kompetencije za tržište rada, ali i mogućnost daljnjeg obrazovanja.

Polaznici stručnog studija Održavanje motornih vozila, stječu potrebna znanja iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo. Razina kompetentnosti stručnog znanja i vještina na održavanju motornih vozila temelji se na poznavanju konstrukcije motornih vozila, organizacije servisiranja, provedbe tehnologije održavanja i drugih pitanja održavanja ispravnosti motornih vozila.

U skladu sa standardima zanimanja i standardima kvalifikacija HKO, studenti stječu naziv stručni/a prvostupnik (baccalaureus) inženjer održavanja motornih vozila, skraćeno: bacc. ing. mech.

Razina Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Opisati svojstva i funkciju održavanja motornih vozila
 2. Objasniti fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila
 3. Analizirati svojstva i performanse motornih vozila

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima
 2. Primijeniti tehnološke procese održavanja motornih vozila
 3. Provesti sustav kvalitete u održavanju vozila

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Primijeniti računalnu potporu u rješavanju pitanja iz motornih vozila
 2. Planirati proces upravljanja sustavom održavanja motornih vozila
 3. Prezentirati analizu stanja motornih vozila

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Analizirati uzroke i posljedice tehničke neispravnosti vozila
 2. Primijeniti vještine timskog rada u servisiranju motornih vozila
 3. Objasniti utjecaj štetne emisije motornih vozila na ljude, okoliš i mjere zaštite

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i korištenja šire literature u održavanju motornih vozila
 2. Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju
 3. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju vozila

Kompetencije završenih studenata

Završetkom stručnog studija Održavanja motornih vozila studenti stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima održavanja motornih vozila.

Završeni studenti imaju slijedeće stručne kompetencije:

 • planiranje održavanja motornih vozila;
 • organizacija procesa održavanja motornih vozila;
 • provedba tehnologije održavanja motornih vozila;
 • upravljanje kvalitetom u sustavu održavanja motornih vozila;
 • provedba mjera tehničke zaštite na radu u procesu održavanja motornih vozila;
 • rješavanje ostalih pitanja održavanja ispravnosti motornih vozila.

Nastavni plan studija Održavanje motornih vozila

Obvezni predmeti:

Izborni predmeti:

 

OMV_Dopusnica.pdf

Skip to content