Eko škola

VVG u Pragu na završnici projekta We eat responsibly

13.02.2018

U Pragu je od 26. do 28.01.2018. održana završna konferencija u okviru projekta We eat responsibly. Veleučilište Velika Gorica sudjelovalo je kao aktivni član godinu dana u procesu provedbe projekta te je izabrano kao jedan od dobrih primjera implementacije ciljeva navedenog projekta. Cijelu akademsku godinu 2016/2017 studenti 1. i 3. godine sudjelovali su u radu projekta na način da su provodili istraživanje o vlastitim prehrambenim navikama i otpadu od hrane. Zajedničkim radom nastala je i korisna publikacija koja pokazuje rezultate anketnog istraživanja, upućuje na temu otpada od hrane te daje korisne savjete u obliku recepata. Republika Hrvatska se predstavila u Pragu sa rezultatima projekta s našeg Veleučilišta, vrtića iz Šenkovca, osnovne škole iz Varaždina te srednjih škola iz Ludbrega i Nove Gradiške. Konferencija je osim predstavljanja radova imala i edukativni karakter te je na njoj sudjelovao čitav niz renomiranih predavač iz područja ekološke i biodinamičke proizvodnje, industrije i nevladinih udruga. Rezultati projekta pokazali su uspješnost te se u okviru budućih aktivnosti na prijavi novih projekata računa i na doprinos našeg Veleučilišta.
U Pragu je Veleučilište predstavljala naša izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, koordinator Eko škole i voditelj projekta u ime VVG-a.

Skip to content