Eko škola

Odbor Eko-škole na Veleučilištu Velika Gorica

Članovi Odbora Eko-škole, prema odluci dekana dr.sc. Ivana Totha, v.pred. (KLASA: 602-04/16-30/012; URBROJ: 238/31-132-050-16-01) jesu:

 1. dr.sc. Ivan Toth, prof.v.š., prof. – Dekan
 2. izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š., dipl.ing. – Koordinator Eko-škole
 3. Nives Jovičić, mag.ing.agr. – Predavač
 4. Dorotea Prguda, bacc.ing.opt. – Stručni suradnik
 5. Branko Borota – Tehničko osoblje
 6. Manuela Horvat – Student
 7. Katarina Šarac – Student
 8. Ervin Kolarec  – Zamjenik gradonačelnika grada Velika Gorica
 9. Martina Uzbašić – Vg Čistoća d.o.o.
 10. Anita Šetić – Udruga Lijepa Naša

Svrha Odbora Eko-škole na Veleučilištu Velika Gorica je:

 • raspodijeliti odgovornost  studentima  i  u  njima  razviti  svijest  o  vrijednosti njihovih zamisli
 • brinuti o dugoročnoj provedbi programa Eko škole
 • povezati se s upravom Veleučilišta i lokalnom zajednicom
Skip to content