Eko škola

Plan djelovanje Eko-škole VVG-a

Plan djelovanje Eko-škole VVG-a u a.g. 2015./2016.:

Na temelju Ocjene stanja okoliša Veleučilište je u a.g. 2015./2016. provodilo aktivnosti na zadanu temu “Otpad”.

Provođenje aktivnosti definiranih Pogramom rada Eko škole Veleučilišta na temu OTPAD ima sljedeće ciljeve:

  1. Razviti potrebu očuvanja okoliša kod svih dionika
  2. Potaknuti primarnu selekciju otpada te smanjiti količine otpada na izvoru nastanka
  3. Upoznati studente s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
  4. Kroz izradu edukativnog eko panoa prezentirati problematiku otpada
  5. Organizacijom radionica senzibilizirati studente za ovaj vrlo važan problem.

Otpad, odnosno njegovo zbrinjavanje, predstavlja jedan od ključnih ekoloških problema današnjice. Potrošački mentalitet sve je izraženiji, a prekomjerna eksploatacija prirodnih resursa, gomilanje otpadnih tvari i uništavanje prirode i okoliša pridonose poremećaju biološke ravnoteže na Zemlji. Jedna od posljedica masovne proizvodnje i potrošnje je svakako povećanje količina otpada koji nastaje kao i njegovo gomilanje. Stvaranjem sve većih količina otpada čovjek znatno narušava prirodnu ravnotežu pa pristup rješavanju problema otpada čini jedan od prioriteta u smanjenju onečišćenja okoliša.

Količine otpada iz godine u godinu sve više rastu, a javljaju se i nove tehnologije koje reproduciraju nove vrste otpada. U Republici Hrvatskoj se, sukladno gospodarskom razvoju i povećanju potrošnje, također bilježi stalni rast proizvedenog komunalnog otpada. Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša ukupno je u 2012. godini proizvedeno 1 670 005 t komunalnog otpada. Godišnja količina komunalnog otpada po stanovniku iznosila je 390 kg, odnosno dnevna količina 1,1 kg proizvedenog komunalnog otpada po stanovniku. Procjene govore da se većina otpada nastalog u Republici Hrvatskoj, mjereno milijunima tona godišnje, odlaže dok tek vrlo mali udio od ukupnih količina otpada nađe put k oporabi. Velik problem predstavlja i činjenica da samo mali dio stanovništva RH shvaća da je otpad najznačajniji problem zaštite okoliša u RH, a velik broj nema svijesti o potrebi odvojenog prikupljanja otpada i recikliranju.

Problemi s odlagalištima, troškovi održavanja i saniranja odlagališta, ali i onečišćenje okoliša toliko su narasli da je stari način postupanja i odnosa čovjeka prema otpadu jednostavno neprihvatljiv. Cjelovit sustav gospodarenja otpadom temelji se na principu hijerarhijskog koncepta u kojem se na vrhu nalazi izbjegavanje otpada, potom slijedi vrednovanje, a tek na kraju odlaganje.

Zbrinjavanje otpada ovisi i od pojedinca koji se u svakodnevnom životu može odlučiti između ekološkog ili neekološkog ponašanja, stoga se sve veći naglasak stavlja na individualna ponašanja i prakse poslovnih subjekata kao i na strategije koje promoviraju individualna i društveno odgovorna ponašanja s ciljem odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada.

 

Plan djelovanje Eko-škole VVG-a u a.g. 2016./2017.:

U suradnji s udrugom ‘Lijepa naša’ Veleučilište Velika Gorica uključilo se ove akademske godine 2016./2017. u veliki međunarodni projekt, sufinanciran od strane Europske unije, koji se bavi zdravom i odgovornom prehranom pod nazivom „Mi jedemo odgovorno“.

U projekt je uključeno 9 zemalja članica EU – Češka, Slovačka, Slovenija, Rumunjska, Bugarska, Hrvatska, Poljska, Malta i Litva. Glavni cilj projekta je doprinijeti mobilizaciji mladih kako bi bolje razumjeli međuovisnosti svijeta u kojem žive. Motivirati ih na stjecanje novih vještina te djelovanja u smjeru globalno odgovornog načina konzumiranja hrane u novim državama članicama EU kroz akcijski orijentiran odgojno obrazovni program u Eko-školama i izvan njih.

Veleučilište Velika Gorica osnovalo je Odbor za provedbu projekta „Mi jedemo odgovorno“. Glavni ciljevi Odbora su: potaknuti razvoj odgovornog ponašanje prema hrani kod studenata i u njima razviti svijest o zdravim navikama i održivom razvoju; brinuti o dugoročnoj provedbi projekta „Mi jedemo odgovorno„ te promovirati odgovornu prehranu u skladu s ciljevima projekta.

Provođenjem aktivnosti u sklopu projekta „Mi jedemo odgovorno“ obrađene su sljedeće  teme: Odgovorna prehrana, Otpad od hrane, Prednosti uzgoja hrane u vlastitom vrtu, Važnost konzumiranja proizvoda lokalnih proizvođača.

Skip to content