Eko škola

Naši studenti na XV. Međunarodnom simpoziju Gospodarenje otpadom Zagreb 2018

14.12.2018

U okviru predmeta Geokemija okoliša, Kemija, Kemija zagađivala i Ekologija studenti Veleučilišta sudjelovali su na  XV. Međunarodnom simpoziju Gospodarenje otpadom Zagreb 2018.

Od donošenja Plana gospodarenja otpadom za Republiku Hrvatsku 2017-2022. godine, aktivnosti za uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom su sve intenzivnije. Međutim, za neke komponente sustava ipak ostaje još uvijek nejasno na koji se način mogu realizirati. Još uvijek se 85% prikupljenog otpada u Republici Hrvatskoj odlaže na odlagališta bez prethodne obrade. Kružno gospodarstvo stavlja naglaske na novi pristup cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.
U 2018. godini vlasti su najavile izgradnju infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom. Velika odgovornost je na jedinicama lokalne samouprave koje sada moraju stvoriti infrastrukturu za odvajanje na kućnom pragu, izgraditi reciklažna dvorišta te informirati i educirati javnost. Javnost hoće NO WASTE koncept, ali kad dođe do gradnje infrastrukture svi se bune. Na simpoziju su analizirane promjene u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpada u svim segmentima. Pojedine kategorije otpada zanemarene su problematikom miješanog komunalnog otpada. Upravo suradnja znanstvenog i stručnog sektora te drugih dionika u sustavu gospodarenja otpadom za ove goruće probleme je ključna za definiranje kvalitetnih rješenja koja će problematiku cjelokupnog gospodarenja svim kategorijama otpada sagledati sa aspekta kružnog gospodarstva.

Skip to content