Eko škola

Istraživanje teških metala u tlu

01.04.2022

Naši Erasmus+ studenti iz Portugala i Poljske aktivni su na terenu. Pripremamo zajedničku komparativnu analizu teških metala u tlu. Uzorci koje prikupljamo na 10 lokacija javnih parkovnih površina Grada Zagreba analizirat će se na sadržaj teških metala te na taj način doprinjeti aktualnosti podataka koji su bitni za kvalitetu življenja.

Skip to content