Održavanje zrakoplova

Pročelnik studija: dr. sc. Darko Virovac, v. pred.

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva

Kratica: bacc. ing. aeronaut.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 35 redovnih i 35 izvanrednih

Održavanje zrakoplova je studij koji obuhvaća obrazovanje na području organizacije održavanja i provedbe tehnologije održavanja zrakoplova i zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo. Studenti stječu znanja iz konstrukcije i značajki zrakoplova, elektrotehničkih i strojarskih sustava i opreme zrakoplova, organizacije i tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja zrakoplova u skladu s normama. Završetkom stručnog studija Održavanja zrakoplova stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja zrakoplova. Prvostupnici ovog studija mogu samostalno rješavati stručne probleme planiranja, organizacije, tehničke zaštite i upravljanja tehnološkim procesima u svim fazama sustava održavanja zrakoplova i opreme zrakoplova u skladu s normama kontrole ispravnosti zrakoplova.Studenti koji završe stručni studij Održavanja zrakoplova osposobljeni su za obavljanje civilnih poslova, poslova u vojsci i policiji u području održavanja zrakoplova.

 

Razina Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavanje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove
 2. Skicirati ustroj organizacije za zračni prijevoz i organizacije za održavanje zrakoplova, motora ili dijelova
 3. Klasificirati razine održavanja prema utjecaju na sigurnost i troškovima redovnog i izvanrednog održavanja
 4. Primijeniti koncept sustava kvalitete u organizaciji zračnog prijevoznika i u organizaciji za održavanje zrakoplova
 5. Razlikovati održavanje zrakoplova prema konceptu MSG-2 i MSG-3

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova u odnosu na fizikalne zakone letenja zrakoplova i funkcioniranja zrakoplovnih sustava
 2. Primijeniti standardne postupke održavanja zrakoplova koji su propisani programom održavanja zrakoplova.
 3. Proračunati potrebni minimum rezervnih dijelova i materijala na skladištu za održavanje zrakoplova.
 4. Rješavati probleme iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida vezano uz operacije zrakoplova

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Izraditi dijagram promjene težišta zrakoplova u skladu s projektiranim performansama zrakoplova, u skladu s operativnim ograničenjima za letenje i održavanje zrakoplova, a koji se dobiva vaganjem zrakoplova
 2. Analizirati greške u operativnom letenju iz programa pouzdanosti u održavanju zrakoplova
 3. Razlikovati odgovornosti koje se odnose na osiguranje uvjeta za rad, izvršenja zadaća održavanja zrakoplova i proces organizacije održavanja zrakoplova.

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Opisati profesionalnu i etičku odgovornost ljudskog čimbenika u održavanju zrakoplova
 2. Koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku
 3. Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Koristiti informatičku tehnologiju i digitalne metode za poučavanje i samostalno učenje

 

Nastavni plan studija Održavanje zrakoplova

Obvezni predmeti:

 

Izborni predmeti:

 

Dopusnica OZR (PDF, 256 kb)

Skip to content