Upravljanje u kriznim uvjetima

Pročelnik studija: dr. sc. Marinko Ogorec, prof. v. š.

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima

Kratica: bacc. ing. admin. chris.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 60 redovitih i 60 izvanrednih

Upravljanje u kriznim uvjetima je studij namijenjen osobama koje donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci. Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama (poplave, požari, potresi) ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, terorizam i sl.), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Kompetencije završenih stručnjaka ovog studija su planiranje i provođenje preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica kriza ili katastrofa u poduzećima ili čovjekovoj okolini općenito te pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i opreme nakon krize ili katastrofe.

U shematskom prikazu koji slijedi prikazane su neke od temeljnih zadaća i poslova u procesu upravljanja u kriznim uvjetima:

km_graf

Praktični dio nastave ovog studija provodi se u suradnji sa odgovarajućim institucijama državne uprave (npr. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ministarstva, županije, gradovi i općine),u pravnim osobama od posebnog interesa i značaja za zaštitu i spašavanje (Javne vatrogasne postrojbe, Centri 112, Hitna medicinska služba, Hrvatski crveni križ, Služba potrage, Služba traženja i spašavanja na moru, Gorska služba spašavanja itd.) i drugim velikim tvrtkama i suradnim institucijama Veleučilišta.

 

Razina   Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite
 2. Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima
 3. Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom, te prevenciju i zaštitu u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku
 2. Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama
 3. Izraditi dokumente civilne zaštite

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije
 2. Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine
 2. Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija

 

Nastavni plan studija Upravljanje u kriznim uvjetima

Obvezni predmeti:

Izborni predmeti:

Geokemija okoliša
Metode procjene utjecaja na okoliš
Ekologija
Informatika II
Gospodarenje otpadom
Oružja za masovno uništenje
Menadžment i poduzetništvo
Zaštita mora
Zaštita zraka
Komunikologija
Upravljanje vodama
Zaštita od zračenja
Meteorologija i okoliš
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

 

Dopusnica za UKU (PDF, 265 kb)

Skip to content