O nama

Studentski zbor Veleučilišta Velika Gorica studentsko je predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Veleučilišta Velika Gorica i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studentski zbor ukazuje na nepravilnosti i nepravde, zalaže se za ostvarivanje studentskih prava, pomaže studentima u rješavanju drugih važnih pitanja, potiče izvannastavne aktivnosti studenata te brine o kvaliteti života studenata.

Sufinanciran je od strane Veleučilišta. Proračun kojim raspolaže namijenjen je troškovima studentskih projekata, studentskih putovanja, radu studentskih udruga itd.

IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR

Pravo da bira i bude biran ima svaki student Veleučilišta. Izbori se u pravilu održavaju u ožujku.

Iz svake godine pojedinog studija biraju se predstavnik i zamjenik. Redoviti i izvanredni studenti pojedinih studija biraju kandidate zasebno. Mandat traje 2 godine.

Statut_Studentskog_zbora.pdf
Pravilnik_o_finaciranju_Studenstskog_zbora.pdf

Skip to content