Predavači

Predavači Cisco akademije pri Veleučilišti Velika Gorica su:

  • mr.sc. Davorin Valenčić, dipl. ing.el.

CCAI, CCIE#6511

Skip to content