Trajanje CCNA programa

CCNA R&S  program je ukupnog trajanja od 280 školskih sati.

Ukupna satnica se odnosi na

–  predavanja u učionici/laboratoriju,

vježbe u laboratoriju na opremi (Cisco usmjerivači i preklopnici)

samostalno učenje kroz online materijale, online ispite, odradu vježbi na simulatoru i pristup mrežnoj opremi putem NetLaba.

Od toga su:

– predavanja i vježbe: 170 – 190 sati u učionici/laboratoriju
– samostalno učenje: 90 – 110 sati (online sadržaj, NetLab simulator, ispiti)

Skip to content