Prijava

Prijave se primaju do popunjenja grupe.

Prijava se može izvršiti na dva načina:

1. Pomoću e-maila ili fax-a:

Za prijavu  potrebno je poslati:

  • ispunjenu prijavnicu (VVG CA prijavnica CCNA) s popunjenim osobnim podacima, željenim terminom/grupom i drugim podacima.
  • dokaz o uplati (prve rate ili cijelog iznosa – ovisno o načinu plaćanja) – upute za plaćanje se nalaze ovdje

na:

email:         cisco@vvg.hr

ILI na fax:   01/62 51 301

2. ILI pomoću e-Prijave koju je moguće popuniti i ovdje. a upute za plaćanje su:

  • Žiro račun broj: HR92 23400091110122348
  • Poziv na broj: 17OIB fizičke ili pravne osobe koja se prijavljuje
  • Opis plaćanja: Ciscoime i prezime osobe koja se prijavljuje

 

Picture1

Skip to content