Sadržaj CCNA programa

CCNA R&S  program organiziran je u četiri modula.

Osnovni sadržaj CCNA modula je sljedeći:

Modul 1 – Uvod u računalne mreže (engl. Introduction to Networks)

 • mrežna komunikacija, protokoli, topologije, standardi
 • OSI model i slojevi OSI modela
 • mrežno adresiranje, podmreže, VLSM
 • Ethernet, infrastrukturni mrežni uređaji
 • TCP/IP
 • mrežno kalibriranje
 • uvod u Cisco IOS

Modul 2 – Osnove usmjeravanja i preklapanja (engl. Routing and Switching Essentials)

 • uvod u usmjeravanje paketa za IPv4 i IPv6 protokole
 • osnove preklapanja, VLAN-ovi
 • statičko usmjeravanje
 • usmjernički algoritmi
 • dinamički usmjernički protokoli: RIPv1 i RIPv2, EIGRP, OSPF
 • usmjerničke petlje

Modul 3 – Širenje računalnih mreža (engl. Scaling Networks)

 • arhitektura, komponente i konfiguracije usmjernika i preklopnika u složenim mrežama
 • dizajn složenih IPv4 i IPv6 mreža
 • konfiguracija i dijagnostika usmjernika i preklopnika za protokole VTP, STP. OSPF, EIGRP i druge
 • servisi DNS, DHCP, …
 • bežićne mreže (WLAN)

Modul 4 – Povezivanje mreža (engl. Connecting Networks)

 • WAN povezivanje mreža
 • PPP, Frame Relay
 • način rada i prednosti virtual private networks (VPN) mreža
 • nadgledanje i dijagnostika mreža pomoću syslog, SNMP i NetFlow alata
 • širokopojasne usluge (DSL)
 • PAT, NAT
 • otkrivanje i uklanjanje problema u mrežama organizacija
 • nadgledanje i dokumentiranje mreža

Više o CCNA R&S  programu možete vidjeti u dokumentu  CCNA R&S At A Glance ili na Cisco web stranicama  ovdje.

Skip to content