Ispiti i CCNA certifikacija

Tijekom svakog modula polaznici polažu više ispita kojima se vrednuje napredak, a na kraju svakog modula polažu završni ispit.

Svi ispiti su na engleskom jeziku i polažu se na Ciscovoj web stranici.

Po završetku predavanja i nakon položena sva četiri završna ispita, polaznici mogu pristupiti polaganju certifikacijskog, CCNA ispita (640-802).

CCNA (Cisco Certified Network Associate) je međunarodno priznati certifikat, koji pomoću certifikacijskog ispita potvrđuje znanja i vještine stečene na CCNA tečaju.

Više informacija o CCNA certifikaciskom ispitu možete naći ovdje.

Skip to content