Osiguravanje kvalitete

Najava radionice za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa

27.11.2018

U četvrtak, 29. studenog 2018. godine od 10:00 do 16:00 sati na Veleučilištu Velika Gorica održati će se radionica za nastavnike Veleučilišta iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa.

Sadržaj radionice obuhvatiti će sljedeće teme: Pristupi poučavanju. Definiranje i određivanje kompetencija i ishoda učenja. Dublinski deskriptori, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Bloomova taksonomija. Ishodi studijskog programa, ishodi kolegija, matrica ishoda studijskog  programa i ishoda kolegija. Konstruktivno poravnanje. Metode i strategije poučavanja koje omogućuju ostvarivanje planiranih ishoda kolegija. Praćenje i vrednovanje ostvarivanja planiranih ishoda kolegija. Određivanje ECTS bodova.

Skip to content