Osiguravanje kvalitete

VVG se priprema za novi ciklus reakreditacije koji nas očekuje sljedeće godine

18.10.2018

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) je u 2016. g. dovršila prvi petogodišnji ciklus reakreditacije svih hrvatskih visokih učilišta. Na temelju iskustava iz prvog ciklusa reakreditacije AZVO je u suradnji s Akreditacijskim savjetom razvila novi model reakreditacije koji će se primjenjivati u novom ciklusu.

Prema Planu reakreditacije visokih učilišta u 2019. godini i Veleučilište Velika Gorica sljedeće godine će proći postupak reakreditacije prema novome modelu koji je usklađen s izmijenjenim i dopunjenim ESG-em, te uključuje dorađene standarde za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je 10. listopada 2018. godine Radionicu za izradu samoanalize za sve predstavnike visokoobrazovnih ustanova koje će sudjelovati u novom ciklusu reakreditacije:

Sljedeći ciklus reakreditacije će se potpuno posvetiti poticanju poboljšanja, prema preporukama za unapređenje kvalitete, proizašlim iz prvog ciklusa reakreditacije visokih učilišta.

Izrađeni su i usvojeni sljedeći dokumenti:

 

Novi model reakreditacije omogućava provjeru ključnih i općeprihvaćenih standarda i ocjenu kvalitete, na temelju izvješća stručnog povjerenstva. Dosadašnji minimalni kvantitativni podaci postaju ulazni podatak za izvješće stručnog povjerenstva. Na temelju izvješća povjerenstva i očitovanja visokog učilišta, Akreditacijski savjet donosi stručno mišljenje o rezultatu provjere u postupku reakreditacije. Takvim se pristupom ključni standardi, koji obuhvaćaju dosadašnje minimalne uvjete s potrebnim proširenjima iz ESG-a, uključuju u ocjenu kvalitete. Rezultat provjere, a u konačnici i ishod postupka reakreditacije ovisi o ispunjenosti ključnih standarda, ali i o ukupnoj ocjeni kvalitete.

Skip to content